Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công lao động để thực hiện sửa chữa và đổ bê tông mới các bệ đỡ của bể trộn, bể xả, các sàn thao tác khu vực vòi dịch đen và...

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Mapinfo, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, rừng trồng. Yêu cầu các học viên sau đợt tập huấn đạt được các khả năng sau:Hiểu...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa phòng làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa phòng làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons