Author: Vinapaco

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột - Nhà máy...

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro  tại Lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Căn cứ Quyết định số: 710/QĐ-GVN.PT ngày...

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2. (Gồm 01 cái khu vực lưới,...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons