Author: Vinapaco

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để bọc lót đáy bồn lô 533 Th (101 – 102) bằng thép không gỉ Phân xưởng Bột -  Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư và sửa chữa- chuyển đổi bộ chèn cơ khí cho máy nén Clo 570- Co 703- Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần thực...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons