Author: Vinapaco

Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công để dán nối băng tải than số 03 và số 04 của Nhà máy Điện
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian mở chào hàng cạnh tranh:...

Tên hàng hóa, dịch vụ: Cung cấp thiết bị máy móc và nhân công lao động để sửa chữa và cân bằng động cho cánh quạt khói của Lò Công nghiệp – Nhà máy Điện
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian mở chào...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons