Author: admin

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Công nghiệp – Nhà máy Điện –Tổng công ty Giấy Việt Nam - Số lượng: 1.700 lá ghi cho lò hơi công nghiệp
2. Loại gói thầu: Xây...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons