Blogs

Do bối cảnh kinh tế vĩ mô bất lợi, sản xuất giấy và bột giấy ở Châu Âu đã suy giảm vào năm 2023. Nguyên nhân là do một số yếu tố bên ngoài phức tạp như: môi trường kinh tế kém, tình trạng suy...

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới, ngày 15/02/2024 (mùng 6 Tết), Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại 02 điểm cầu trực tuyến Phú Thọ và Hà Nội....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons