Author: Vinapaco

  1. GIẤY KRAFT KHÔNG TẨY TRẮNG (UNBLEACHED KRAFT) Bao gồm giấy, bao kraft, túi kraft không tẩy trắng, không tráng phủ. Định lượng: 60 - 120 g/m2 Độ trắng: 19 - 21% ISO Khổ máy giấy: 3.800 mm Khả năng đơn hàng: 2.000 - 5.000 tấn/tháng. 2....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons