Author: Vinapaco

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo bộ xích cào tro  tại Lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Căn cứ Quyết định số: 710/QĐ-GVN.PT ngày...

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2. (Gồm 01 cái khu vực lưới,...

Thực hiện theo Quyết định số 1146/QĐ-GVN.PT ngày 18/11/2019 về việc thanh lý tài sản. Tổng công ty Giấy Việt Nam đang có tài sản cần thanh lý là máy xén kẻ tập (Máy đóng vở tự động). Hãng sản xuất: E.C.H WILL -280S. Năm chế tạo:...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons