Author: Vinapaco

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột - Nhà máy...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons