Chương trình – kế hoạch

Ngày 07/6/2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại...

Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ...

Tại phiên họp ngày 27/8/2021, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu...

Ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tại các tập đoàn,...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons