Thông báo

1. Tên gói thầu: Khảo sát, chuyển đổi, cung cấp lắp đặt đưa vào sử dụng bộ tách nước ngưng cho hệ thống đường hơi và nước ngưng máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên gói thầu: Khảo sát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố hỏng hóc của máy mài lô 615 Gm 005 - Phân xưởng Cơ khí - xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp ...

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động máy đóng cắt hạ áp 61 T 23 - Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế hệ thống ống áp lực và làm kín vách lò cho lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế hệ thống ống áp lực và làm kín vách lò cho lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Vệ sinh, súc rửa hệ thống bình ngưng tụ, bình bay hơi của hai tổ máy nén khí  64. Co 001 và 64. Co. 002 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons