Thông báo

1. Tên gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bình pha loãng axit HCl 752.Ch.305 tại khu vực nước thô – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sửa chữa, chống ăn mòn cho tường, sàn thao tác và nền của kho chứa muối thô NaCL của Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy...

1. Tên gói thầu: Khảo sát cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa các bộ nắp chụp lô rửa, tẩy bột 533+ 542 Th (100-103) tại Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy – Tổng công...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu máng thải xỉ của Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons