Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Khảo sát, cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa thay thế đỉnh bể chứa bột nâu 542 Ch 83 Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bể chứa nước ngưng 64 Ch 90 và Ch 93 – Phân xưởng Giấy– Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);...

1. Tên gói thầu: “Mua Tivi Sony  lắp cho 3 nhà ăn “ Nhà ăn trung tâm – Nhà ăn XN Bảo dưỡng – Nhà ăn Nguyên Liệu” tại Tổng công ty giấy Việt Nam - Danh mục hàng hóa và Yêu cầu chi tiết liên...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc và nhân công để hàn râu và đắp vữa tường buồng đốt lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Chế tạo theo mẫu bộ đầu đục dùng cho máy bọc vành sắt đầu ống lõi giấy tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật: - Khảo sát...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bình pha loãng axit HCl 752.Ch.305 tại khu vực nước thô – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons