Thông tin đấu thầu

1. Tên hạng mục công việc: Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện. -Chế tạo theo mẫu các khớp nối răng: + Khớp nối răng SSM180 – Ø65/70 =...

1. Tên hạng mục công việc: Khảo sát, cung cấp lắp đặt dây tyô thủy lực cho hệ thống thủy lực máy cắt cuộn1+cắt cuộn2+máy ép quang máy xeo2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhàmáy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Khối lượng công việc cần thực...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Sửa chữa, khắc phục bộ điều khiển PLC và màn hình hiển thị của máy nén lạnh cho các phòng cầu dao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện và...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons