Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư , chế tạo theo mẫu củ bơm số 3 dùng chung cho các bơm bột và bơm dịch Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

Dịch vụ khảo sát, cung cấp lắp đặt hiệu chỉnh cho các bộ đo áp suất và mức tại hệ thống điều khiển hơi nước ngưng  máy xeo 1
Hình thức hợp đồng: trọn gói
Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h40 phút ngày...

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng máy đo độ dung phục vụ công tác phòng ngừa Xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt
Hình thức hợp đồng: trọn gói
Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h40 phút ngày 18 tháng...

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc và Kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế, hiệu chuẩn máy đo bức xạ (khảo sát, đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons