Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động máy đóng cắt hạ áp 61 T 23 - Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh ( Số 6 đường Bàu Cát, Q. Tân Bình, TP.Hồ...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để bọc lót đáy bồn lô 533 Th (101 – 102) bằng thép không gỉ Phân xưởng Bột -  Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons