Author: Vinapaco

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư và sửa chữa- chuyển đổi bộ chèn cơ khí cho máy nén Clo 570- Co 703- Nhà máy Hóa chất – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần thực...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để thực hiện thay thế  02 phễu bụi  và sửa chữa 04 phễu bụi của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để thay thế vỏ bộ lắng cơ học và đáy boongke chứa liệu lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt đưa vào hoạt động cho hệ thống ánh sáng trần nhà Bột - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons