Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế hệ thống ống áp lực và làm kín vách lò cho lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Vệ sinh, súc rửa hệ thống bình ngưng tụ, bình bay hơi của hai tổ máy nén khí  64. Co 001 và 64. Co. 002 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công lao động để thực hiện sửa chữa và đổ bê tông mới các bệ đỡ của bể trộn, bể xả, các sàn thao tác khu vực vòi dịch đen và...

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm Mapinfo, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, rừng trồng. Yêu cầu các học viên sau đợt tập huấn đạt được các khả năng sau:Hiểu...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để sửa chữa phòng làm việc tại Văn phòng xí nghiệp Bảo dưỡng - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons