Thông tin đấu thầu

Thông báo chào hàng cạnh tranh: Dịch vụ sửa chữa các tấm bản cực và dây rủ Lắng tĩnh điện lò hơi Động lực. Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện:Dịch vụ cung cấp trang thiết bị máy móc, vật tư,...

Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp thiết bị máy móc, vật tư, nhân công để vệ sinh bộ làm mát máy phát điện của Turbine đối áp
Hình thức hợp đồng: Trọn gói
Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h30 phút...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons