Thông tin đấu thầu

1. Hạng mục công việc: Dịch vụ chế tạo Puly cho bơm chân không 64.Cp.299 tại Phân xưởng Giấy và Puly cho các vít tải mảnh 526.Ev.406, 407, 409, 410, 411 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên gói thầu: Sửa chữa, khôi phục lại hệ thống điều khiển tự động của máy bao gói gam A4. (Gồm PLC điều khiển, màn hình vận hành, các cảm biến, bộ điều khiển motor DC, các rơ le, các nút bấm) tại Phân...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons