Thông tin đấu thầu

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, lắp đặt, sửa chữa bộ nguồn dự phòng cho hệ thống DCS tại Phân xưởng Bột  Nhàmáy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Khối lượng công việc cần thực...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Sửa chữa, khắc phục bộ điều khiển PLC và màn hình hiển thị của máy nén lạnh cho các phòng cầu dao điện tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy.
2. Khối lượng công việc cần thực hiện và...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ chế tạo theo mẫu các cặp bánh răng cho thiết bị 534 Mi 003 Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy
2. Số lượng công việc bao gồm: - Cặp bánh răng đầu vào cho hộp số 3 PKC-225...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons