Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp trang thiết bị, máy móc, nhân công để sửa chữa, thay thế phin lọc cát cho 03 bể lọc cát – khu vực Nước thô – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons