Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho hộp số băng tải than, hộp số băng cào tro và bánh răng, thanh răng cho các bộ thổi bụi tại Nhà máy Điện – Tổng...

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động máy đóng cắt hạ áp 61 T 23 - Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển sản phẩm giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phù Ninh,Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh ( Số 6 đường Bàu Cát, Q. Tân Bình, TP.Hồ...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để làm mới đường chèn gió cho cửa phễu cấp rác số 1 và số 2 của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để bọc lót đáy bồn lô 533 Th (101 – 102) bằng thép không gỉ Phân xưởng Bột -  Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons