Tin về Vinapaco

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm...

Ngày 16/7/2019, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động (HN NLĐ) năm 2019. Về dự hội nghị có 213 đại biểu chính thức đại diện cho trên 3.000 cán bộ công nhân viên công ty mẹ Tổng công...

Nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam tham gia hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons