Tin về Vinapaco

Ngày 26/4/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018 tại Hội trường Tổng công ty (Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ). Dự Hội nghị có 180 đại biểu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons