Tin về Vinapaco

Ngày 2/8/2019, tại Công ty cổ phần Suppe Hóa chất Lâm Thao, Hội Cựu chiến binh (HCCB) Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia giao lưu văn hóa - thể thao Cụm thi đua khen thưởng số 4 của Hội Cựu chiến binh...

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm...

Ngày 16/7/2019, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động (HN NLĐ) năm 2019. Về dự hội nghị có 213 đại biểu chính thức đại diện cho trên 3.000 cán bộ công nhân viên công ty mẹ Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons