Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị, máy móc và nhân công để kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh các van an toàn cho Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để sửa chữa, thay thế thang giá, dây rủ, gia cố chân đế của hệ thống bản cực, hệ thống búa gõ… cho lắng tĩnh điện tuyến 1...

1. Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng vệ sinh khối văn phòng, phân xưởng bột, khu máy xeo thuộc Nhà máy Giấy- Tổng công ty Giấy Việt Nam. - Nội dung và kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ...

1.Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng đầu năm 2020. 2.Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu môi trường nước thải, khí thải đảm bảo chính xác...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để xây nhà vệ sinh, tường rào, rãnh thoát nước – Nhà máy Chế biến Gỗ - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp (   ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons