Author: Vinapaco

Thông báo chào hàng cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu chào cạnh tranh về việc: Mua sắm trang thiết bị vật tư văn phòng, cụ thể như sau: Tên bên chào hàng: Tổng công ty Giấy Việt Nam Địa chỉ: Thị trấn Phong...

1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật để thay thế 02 màn hình điều khiển (GOP) cho hệ thống điều khiển truyền động máy xeo 2 - Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons