Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp băng tải cao su, vật tư máy móc nhân lực để dán nối băng tải cao su mới cho thiết bị  523.Ev.339 tại Phân xưởng nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy....

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN MAI MIỀN ĐÔNG Tên doanh nghiệp:         Công ty Cổ phần Tân Mai Miền Đông Trụ sở:               ấp Tập Phước, xã Long Thành, huyện Long Thành,...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons