Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Cung cấp van từ, đồng hồ áp suất. - Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh. 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng Thanh toán trong vòng 45 ngày kể...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons