Author: Vinapaco

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc và nhân công lao động để gia công chế tạo các loại ốp ống và đai  ống  cho lò hơi Động lực - Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons