Tin tức – Sự kiện

Ngày 2/8/2019, tại Công ty cổ phần Suppe Hóa chất Lâm Thao, Hội Cựu chiến binh (HCCB) Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia giao lưu văn hóa - thể thao Cụm thi đua khen thưởng số 4 của Hội Cựu chiến binh...

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons