Tin tức – Sự kiện

Đảm trách tốt công tác chuyên môn, hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội với thành tích xuất sắc, chị Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Quản đốc Phân xưởng Nước của Nhà máy Điện (Tổng công ty Giấy Việt Nam)...

Làm việc tại phân xưởng giấy - khâu cuối cùng quyết định chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất của Nhà máy Giấy (Tổng công ty Giấy Việt Nam), công nhân Phan Văn Hồng luôn nỗ lực vượt khó, tìm tòi các biện...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons