NEWS

Hot news

Vinapaco news

Tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019

Tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 30/3/2021, Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức 02 lớp phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 cho khối Lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam với hơn 120 học viên tham gia (từ cấp lãnh đạo, quản lý, trưởng phó các phòng chuyên môn, công đoàn, đội trưởng các đội sản xuất và cán bộ thực hành chuyên môn ) đến từ các Công ty Lâm nghiệp: Tân Phong, Tân Thành, Cầu Ham, Ngòi Sảo, Vĩnh Hảo, Hàm Yên.

Vinapaco đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các đơn vị lâm nghiệp

Vinapaco đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức hoạt động các đơn vị lâm nghiệp

Ngày 31/3/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty tại Công ty Lâm nghiệp Xuân Đài (đơn vị trực thuộc Vinapaco). Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, phòng ban chức năng liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, đại diện 12 công ty lâm nghiệp và Công ty Thiết kế Lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Paper industry news

Social activities

Vinapaco hỗ trợ tặng thẻ BHYT; sổ BHXH tự nguyện cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Vinapaco hỗ trợ tặng thẻ BHYT; sổ BHXH tự nguyện cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 19/4/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia Lễ vận động quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2021 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tổ chức.

GALLERY

Website link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons